Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2013

obligacje
06:25

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Osoby poszukujące różnych form zainwestowania swoich nadwyżek finansowych, powinny rozważyć możliwość ulokowania pieniędzy w fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, która ma prawo inwestować pozyskane środki finansowe od wielu inwestorów w papiery wartościowe różnego rodzaju, takie jak na przykład akcje czy obligacje.

W praktyce fundusz inwestycyjny jest zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w którym specjaliści (analitycy, doradcy) dokonują obrotu środkami, czyli transakcji na rynku finansowym, na przykład na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Działania towarzystw funduszy inwestycyjnych mają doprowadzić do maksymalnego pomnożenia kapitału inwestora, który otrzymuje w jego zamian tak zwane jednostki uczestnictwa. Staje się wtedy współwłaścicielem funduszu. Na bieżąco można sprawdzić aktualną cenę jednostek uczestnictwa, więc inwestor ma cały czas nadzór nad tym, co dzieje się z jego pieniędzmi.

Fundusz inwestycyjny pobiera opłatę za zarządzanie, którą jest określony procent (liczony w ciągu roku) od wartości zgromadzonych środków. W zamian inwestor otrzymuje usługę profesjonalnego inwestowania jego pieniędzy, więc nie wymaga to posiadania skomplikowanej wiedzy z zakresu finansów ani czasu na samodzielne zakupy i sprzedaż papierów wartościowych.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl