Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2013

obligacje
07:46

Rodzaje najbezpieczniejszych instrumentów finansowych.

Instrumenty finansowe

Każdemu z nas korzystanie z wszelkiego rodzaju instrumentów finansowych oferowanych przez banki kojarzy się z podejmowaniem pewnego rodzaju ryzyka, z niepewnością związaną z oddawaniem swoich pieniędzy w ręce ogromnych korporacji. Dzisiaj w dobie kryzysu finansowego, po upadku ogromnych banków (począwszy od Lehman Brothers), a także wybuchu afer i krytyce związanej z nieetyczną działalnością bankowców, tym bardziej straciliśmy do tego rodzaju rozwiązań zaufanie. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż tak powszechnie rozpropagowane ryzyko bankowe związane jest praktycznie jedynie z zakupem akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Istnieje jednak szereg rozwiązań umożliwiających nam oszczędzanie pieniędzy, przy zachowaniu gwarancji na zakładany od początku zysk i na pewność, że nie poniesiemy jakichkolwiek strat z tego tytułu. Oczywiście do najpopularniejszych i najbardziej efektywnych należą tutaj lokaty. Maja one dość wysokie oprocentowania, ale należy pamiętać, że decydując się już na złożenie tam określonej kwoty, nie powinniśmy przed upływem terminu jej ważności wypłacać żadnych środków, gdyż wówczas zysk nam przepadnie. W Polsce jeszcze całkiem popularne są konta oszczędnościowe, które jednak często posiadają niższe oprocentowania, niż lokaty. Mają one jednak ten plus, że posiadamy możliwość wypłaty co jakiś czas wypracowanego zysku. Do jednych z najbezpieczniejszych instrumentów należą również fundusze obligacji rynku pieniężnego. Najczęściej inwestują one bowiem w krótkoterminowe bony skarbowe,obligacje rządowe, skrypty dłużne agencji rządowych.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl