Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2013

obligacje
07:41

Banki, a papiery wartościowe

Papiery wartościowe - akcje

Operacje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych (akcje, obligacje) na otwartym rynku są stosowane w praktyce przez większość banków centralnych. Banki komercyjne tworzą własny portfel, który obejmuje również papiery wartościowe. Wymogi portfela papierów wartościowych, papiery inwestycyjne - aktywa banku – to między innymi fakt, że portfel ten powinien osiągnąć zrównoważony dochód przy minimalnym ryzyku. Operacje te mogą być jednym z głównych instrumentów regulacji płynności na co dzień lub wykorzystane jako narzędzie dodatkowego zastrzyku funduszy w sektorze bankowym, który w dużej mierze wpływa na rentowność długoterminową w segmencie publicznym korporacyjnym. W praktyce, operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych na otwartym rynku są stosowane, jako dodatkowe narzędzie do regulowania płynności sektora bankowego. Chociaż kredyty pozostają podstawową funkcją banków, coraz częściej widzimy zarządzanie przez nie strukturą aktywów. Banki postawiły sobie za cel zwiększenie udziału portfela papierów wartościowych w aktywach ogółem. W bankowości międzynarodowej na papiery wartościowe banki przeznaczają znaczną część środków pieniężnych. W transakcjach tych celem jest  nabycie papierów wartościowych lub ich sprzedaży takich z zyskiem. Głównym celem tych operacji jest też wzrost dochodów pochodzących z różnicy między oprocentowaniem tych samych papierów wartościowych na giełdach.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl